Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme

Online bijeenkomst

Naar schatting heeft 1,2% van de Nederlanders – 190.000 mensen – autisme. Dit heeft gevolgen op veel levensgebieden – zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, sociaal leven, geldzaken, etc. - en vergt vaak gespecialiseerde hulp.  

Iedereen, met en zonder autisme, beschikt over kwaliteiten die waardevol zijn.  Mensen met autisme lopen echter vaak al jong vast, waardoor deze eigenschappen en kwaliteiten onbenut blijven. De versnipperde zorg voor deze groep mensen maakt de problemen vaak erger. Van de kinderen en jongeren met autisme onder de 16 jaar in Nederland volgt 7% helemaal geen onderwijs. Van de mensen met autisme heeft 53% zijn vervolgopleiding niet afgemaakt. Voor slechts 32% van de mensen met autisme is inkomen uit werk hun belangrijkste inkomstenbron. Veel mensen met autisme hebben bovendien last van depressies.

Een leven lang
Autisme heb je een leven lang. De problematiek bij mensen met autisme kan in de loop van het leven flink variëren.  Bij overgangssituaties (verandering van school, verhuizing, andere baan) of een onverwachte gebeurtenis kan deze verergeren.  Vaak gaat het een tijdlang goed. Soms heeft een ogenschijnlijk klein probleem op één levensgebied ineens grote impact op het functioneren in andere levensgebieden.

Pilot levensloopbegeleiding
Vanuit autisme bekeken (VAB) voert daarom sinds voorjaar 2019 een pilot Levensloopbegeleiding uit, gefinancierd door het ministerie van VWS. Het doel van deze pilot is een nieuwe aanpak van ondersteuning in het leven te roepen die ontwikkeling van mensen met autisme stimuleert door aan te sluiten bij de individuele behoefte en leefwereld en die maatwerkoplossingen mogelijk maakt.  Elke deelnemer kiest een eigen levensloopbegeleider. Een wederzijdse klik is hierbij het vertrekpunt.  De levensloopbegeleiding is levensvolgend (zoveel als nodig is op elk moment), levenslang (zo lang als nodig is) en levensbreed (één begeleider voor alle domeinen). De levensloopbegeleider voert goede gesprekken en regelt zo nodig maatwerk.

Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers van de pilot een betere kwaliteit van leven ervaren en meer empowerment, dat ze beter participeren en een grotere bijdrage aan de maatschappij leveren.  Mantelzorgers ervaren dat ze er niet meer alleen voor staan en voelen zich psychisch en lichamelijk beter.  Maatschappijbreed gezien leidt de levensloopbegeleiding tot een forse afname van de kosten rond autisme en tot een meer inclusieve samenleving.  De ambitie van Levensloopbegeleiding VAB is dan ook om deze vorm van begeleiding uiteindelijk landelijk beschikbaar te krijgen voor mensen met autisme. Nu op de korte termijn hopen ze meerdere gemeenten bereid te krijgen om mee te werken aan de pilot.

Inventarisatie belangstelling in Nieuwegein en andere Lekstroomgemeenten
Steunpunt mantelzorg Nieuwegein organiseert vanuit de ontmoetingsgroep voor mantelzorgers van naasten met ASS op dinsdag 15 juni van 19.30 u tot 21.30 u een online bijeenkomst 'Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme’. Het doel van de bijeenkomst is zowel het geven van informatie over deze pilot en het beantwoorden van vragen, als het inventariseren van de interesse voor en behoefte aan levensloopbegeleiding in Nieuwegein en de andere Lekstroomgemeenten. Sprekers op deze avond zullen zijn Willeke van den Hoek en Anjo Markhorst, respectievelijk programmaleider en procesbegeleider bij VAB, en een ervaringsdeskundige vanuit de pilot.  De gemeente zal op beleidsniveau (en zo mogelijk ook op bestuursniveau) vertegenwoordigd zijn.

Aanmelding online bijeenkomst
De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor mantelzorgers uit Nieuwegein en andere Lekstroomgemeenten. Ook mensen met autisme vanaf 18 jaar, zorgprofessionals en medewerkers van de gemeente zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Zoals gezegd, deze bijeenkomst zal worden gebruikt om de behoefte aan deze vorm van ondersteuning te inventariseren. Laat u dus horen als u of uw naaste belangstelling heeft! Aanmelding uiterlijk 14 juni 12 u (maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk) via m.vandenakker@santepartners.nl of tel. 06 82724068. Graag vermelden of u deelneemt als mantelzorger of omdat u zelf autisme heeft en wat uw woonplaats is, of dat u deelneemt als professional en zo ja, bij welke organisatie.

De bijeenkomsten van de ontmoetingsgroep, het opzetten van een netwerk rond autisme in Nieuwegein en omgeving en het inzichtelijk maken van informatie, zijn mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds, het Fonds Van Sillevoldt, Stichting het R.C. Maagdenhuis, de gemeente Nieuwegein en het K.F. Hein fonds.Tekst