Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Mantelzorgmakelaar

Is de zorgbureaucratie voor u een doolhof, of wordt het u allemaal teveel? Dan kunt u de mantelzorgmakelaar inschakelen.

De mantelzorgmakelaar van het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein is goed op de hoogte van wet- en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn. Ze ondersteunt mantelzorgers in de gemeente Nieuwegein door informatie te verstrekken en zaken uit te zoeken. Op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en financiën. Ze kan tijdelijk regeltaken van u overnemen.

De mantelzorgmakelaar brengt tijdens een eerste gesprek, samen met u uw de situatie in kaart en geeft aan welke uitzoek- en regeltaken overgenomen kunnen worden. U kiest welke taken de mantelzorgmakelaar op zich neemt en de mantelzorgmakelaar maakt een Plan van Aanpak. Na de kortdurende ondersteuning bent u weer in staat om op eigen kracht verder te gaan.

Regeltaken die de mantelzorgmakelaar o.a. kan overnemen zijn:

  • Ondersteunen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van zorg, hulpmiddelen en aanpassingen etc..
  • Regelen van vervangende mantelzorg (respijtzorg).
  • Contact opnemen en onderhouden met instanties zoals zorgkantoor, zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, zorgaanbieders, CAK, SVB, etc..
  • Informeren over wijzigingen in wet- en regelgeving die voor u persoonlijk van belang kunnen zijn.
  • Ondersteunen bij het vinden van een balans tussen arbeid en zorg (informeren over verlofmogelijkheden of maatwerkoplossingen).
  • Voorbereiden op gesprekken met instanties of werkgever.
  • Ondersteunen bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften (WMO, CIZ).

Contact
De mantelzorgmakelaar kan worden aangevraagd via:
Telefoon: 06-83556874
Email: info@mantelzorgnieuwegein.nl