Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Financiën

Welke financiële en juridische ondersteuningen zijn er?

Het verzorgen van een oudere, zieke of gehandicapte partner, kind, ouder, vriend of buur kan extra kosten met zich meebrengen. Het kan flink in de papieren lopen, als u ervoor moet reizen of speciaal eten voor hen klaar moet maken. Hulpverlening kost geld en zo ook de aanschaf van hulpmiddelen. Er zijn een aantal regelingen waardoor u een deel van de gemaakte kosten vergoed kunt krijgen.

Vergoeding hulpmiddelen en woningaanpassing

Hulpmiddelen via de zorgverzekeraar (AWBZ)

Het gaat hier om vrijwel alle hulpmiddelen die worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering, met uitzondering van pruiken, anticonceptie, verbandmiddelen en diabeteshulpmiddelen.

Een rolstoel wordt niet vergoed uit de zorgverzekering maar verstrekt op grond van de WMO.

WMO

Hulpmiddelen en woningaanpassingen vallen vanaf 2007 onder de wet WMO. Hetzelfde geldt voor vervoerskosten. Informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente Nieuwegein. Na een positief medisch advies kunt u uw aanvraag indienen.

Vergoeding vervoer

Vervoer voor mensen met een handicap via de wet WMO

Wanneer men als gevolg van een handicap of (hoge) leeftijd moeilijk gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan men in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening via de WMO. Afhankelijk van het medisch advies zal in eerste instantie een vergoeding worden gegeven voor het gebruik van de regiotaxi. Mocht het vervoer met de regiotaxi om bepaalde redenen niet mogelijk zijn, dan kan men eventueel ook voor vergoeding van de taxikosten, aanpassing van de auto of een kilometervergoeding in aanmerking komen. De vergoeding is gebonden aan een jaarlijks maximum. Voor informatie kunt u terecht bij de gemeente Nieuwegein.

Vergoeding voor overige kosten

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Inlichtingen:

Per Saldo, tel: 030 - 2304066, www.pgb.nl

SVB, tel: 030 - 2648200, www.svb.nl

Kijk ook op: www.ZoekPgbZorg.nl, u kunt hier zoeken naar een PGB-zorgverlener bij u in de buurt.

Als u een indicatie van het CIZ krijgt voor verpleging, verzorging of huishoudelijke hulp, kunt u ervoor kiezen om het geld daarvoor te ontvangen en zelf de hulp te regelen die nodig is. Dit noemt men het PGB, u kunt ook kiezen voor hulp in natura. Met een PGB kunt u zelf bepalen van wie u welke hulp krijgt. Men moet er wel rekening mee houden, dat er nogal wat administratie verbonden is aan het PGB-gebruik.

BelastingTelefoon

Tel: 0800 - 0543

Dit nummer van de belastingdienst is bedoeld voor fiscale vragen van particulieren. Bereikbaar: maandag t/m donderdag: 08.00 – 17.00 uur

Notaristelefoon

Tel: 0900 - 346 93 03

De notaristelefoon beantwoordt algemene vragen op diverse notariële gebieden, zoals bewindvoerderschap, omgang met een nalatenschap, het kopen van een huis en het opstellen van een testament.