Nieuwe naam - huisstijl - website

Per 1 november heeft het Steunpunt mantelzorg Nieuwegein haar naam gewijzigd in “Mantelzorg Nieuwegein”. En bij een nieuwe naam hoort natuurlijk een nieuw logo en een nieuwe website!

Naast dat we qua naamgeving enigszins mee willen met de trend die we bijvoorbeeld bij MantelzorgNL en sommige andere steunpunten zien vonden we dat het tijd was om wat mee te gaan in de tijd met een frisser kleurgebruik. We willen hiermee uitstralen dat mantelzorgen, ook al is het soms zwaar, ook iets heel moois en betekenisvols is.

Daarnaast willen we aangeven dat we meer en meer een kenniscentrum voor mantelzorgers willen zijn, de naam Steunpunt past hier minder goed bij.

Wat verandert er nog meer? Niet veel, je blijft de vertrouwde gezichten zien en je blijft gewoon bij ons terecht kunnen met al je vragen en verhalen. Maar we zullen in de komende periode ons wat nadrukkelijker laten zien. Hiermee proberen we die mantelzorgers te bereiken die zichzelf nog niet realiseren dat ze mantelzorger zijn en hen te laten weten dat er voor hun ook een plek is om naar toe te gaan.

Ook zullen we ons collectieve aanbod gaan uitbreiden. Dus meer groepsgewijze voorlichtingsbijeenkomsten organiseren maar ook trainingen gaan aanbieden waar je als mantelzorger echt iets mee kan. In de praktische zin of in de mentale zin.

Kijk eens rustig naar onze site, we hopen dat je het mooi en handig vindt maar we zijn ons er van bewust dat er nog wat kinderziektes in kunnen zitten. Mocht je zoiets tegenkomen (of andere suggesties hebben) we horen het heel graag!