Respijtzorg

Wat is respijtzorg?

Ben je mantelzorger en zou je de zorg voor je naaste af en toe willen overdragen aan iemand anders? Bijvoorbeeld dat iemand met je naaste een wandeling maakt en een kopje koffie drinkt, zodat je tijd hebt voor eigen bezigheden? Of dat je naaste twee dagdelen per week naar de dagbesteding gaat? Of een week ergens gaat logeren, zodat je op vakantie kunt?

Dat tijdelijk overdragen van de zorg aan iemand anders is mogelijk en deze vervangende zorg heet respijtzorg.

Let op: de informatie op deze pagina en in bijbehorende documenten gaat over respijtzorg voor volwassenen (18+). Meer weten over respijtzorg voor kinderen? Neem contact op met ons op voor meer informatie.

Verschillende vormen

Er zijn verschillende manieren om de zorg met anderen te delen. Dit kan met mensen uit je eigen omgeving, een vrijwilliger of een professional. Het kan incidenteel (af en toe een paar uurtjes) of structureel (bijvoorbeeld een vaste dag per week). Er zijn mogelijkheden bij je thuis en buitenshuis.

  1. Respijtzorg thuis: hulp van een vrijwilliger
  2. Respijtzorg thuis: hulp van een betaalde kracht
  3. Respijtzorg elders: dagbesteding en andere activiteiten buitenshuis
  4. Logeren
  5. Aangepaste vakanties

Welke vorm van respijtzorg je kiest hangt af van je eigen wensen en de wensen van degene voor wie je zorgt. Een combinatie van verschillende vormen is ook mogelijk.

Bijvoorbeeld: je naaste gaat twee dagen naar de dagbesteding. Op dinsdagavond komt een vrijwilliger bij je thuis die bij je naaste blijft zodat je naar de bridgeclub kunt. En je dochter komt regelmatig een paar uurtjes, zodat je naar de kapper kunt, boodschappen kunt doen of even op verjaardagsvisite. En eens per jaar gaat je naaste een week logeren, zodat je met een vriend(in) op vakantie kunt.

Vergoeding

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kun je die vaak vergoed krijgen via een indicatie vanuit de Wmo (via de gemeentelijke organisatie Geynwijs), de Wlz (via het zorgkantoor) of via je zorgverzekering. Je betaalt dan meestal wel een eigen bijdrage.

Hulp bij het regelen van respijtzorg

Het aanvragen van een indicatie en het regelen van respijtzorg is vaak best ingewikkeld, vraagt uitzoekwerk en kost veel tijd.

Wil je hulp hebben bij de aanvraag van een indicatie, het zoeken van een geschikte organisatie, dagbesteding of logeeradres? Of heb je vragen over respijtzorg? Neem contact op met Mantelzorg Nieuwegein. We denken graag met je mee en nemen als je dat wilt regelwerk van je over.