Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.

Werk en mantelzorg

Zorgverlof

Voor mensen met een betaald dienstverband bieden sommige CAO’s een beperkte mogelijkheid verlof op te nemen om te zorgen voor een familielid dat ziek is. Het kan ook gaan om een tijdelijke vermindering van het aantal werkuren. Vaak gaat het dan om onbetaald verlof.

Advies over arbeid en zorg

Er zijn allerlei regels en regelingen rondom werk. Bijvoorbeeld werk en zorg combineren en arbeidsongeschiktheid. U kunt terecht bij de volgende personen/organisaties/websites voor informatie over deze regelingen:

 • uw werkgever of uitkeringsinstantie
 • steunpunt mantelzorg Nieuwegein
 • via internet:
  • uwv.nl;
  • verlofregelingen.szw.nl;
  • uitkeringen.pagina.nl;
  • mantelzorgenwerk.nl
 • SVB, 030-2648200, www.svb.nl voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht.

Verlofregelingen

Combineert men mantelzorg met een betaalde baan, dan kan men gebruik maken van een aantal verlofregelingen die zijn opgenomen in de wet Arbeid en Zorg:

 • calamiteiten verlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurig (onbetaald) zorgverlof
 • levensloopregeling
 • tijdelijk minder werken

Zie voor meer informatie op de website:www.mezzo.nl of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlofregelingen of bel de mantelzorglijn:: op werkdagen tussen

09.00 – 16.00 uur. Tel: 0900 - 2020496 (0,10 p/m)