Mantelzorgwaardering 2023

Frequently Asked Questions

Hieronder vindt u antwoord op mogelijke vragen die u heeft na aanleiding van de uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg en de mantelzorgwaardering. De ervaring leert dat onderstaande vragen veel gesteld worden. Hopelijk kan u hier uw antwoord tussen vinden.