Moedergroep

Zorgt u voor uw volwassen kind dat een beperking heeft? Dit kan op zowel geestelijk als lichamelijk gebied zijn. Natuurlijk bent u gewoon moeder en zorgt u voor uw kind. Maar als u een kind met een beperking heeft, dan geeft u zoveel meer (extra) zorg aan uw kind en dat houdt niet op, ook al wordt het kind ouder.
Het belangrijkste doel van deze ontmoeting is het uitwisselen van ervaringen/tips en het her- en erkenning vinden bij elkaar. Daarnaast is het goed om eens even ‘stoom af te blazen’,  het is ook de bedoeling dat iedereen met een positieve gedachte de deur uit gaat. De groep komt gemiddeld drie- tot viermaal per jaar bij elkaar en wordt geleid door een ervaringsdeskundige.

  • maandag 17 juni 2024

  • 09:30 tot 11:30

  • Buurtplein Zuid, Ratelaar 37