Gratis groepscursussen (KOPPKOV) voor kinderen (4 – 25 jaar) die opgroeien met spanningen of stress thuis.

Wist je dat 1 op de 3 kinderen opgroeit in een stress -en spanningsvolle leefomgeving en dat zij een 5 keer zo grotere kans hebben om problemen te ontwikkelen op latere leeftijd?
De gratis groepscursussen van Jellinek zijn voor kinderen die opgroeien met een ouder, broer of zus met psychische en/of verslavingsproblemen. Stress en spanning door een (v)echtscheiding, huiselijk geweld of door schuldenproblematiek en armoede. Of kinderen met een ouder met een (licht) verstandelijke beperking.
De cursussen zijn voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen in de leeftijd tussen 4 en 25 jaar én hun ouders. Onderzoek toont aan dat deelname aan een KOPPKOV groepscursus de kans op stoornissen met 40% doet afnemen.
Begin maart start Jellinek weer met een reeks nieuwe KOPPKOV groepen in Utrecht, op verschillende locaties in de stad.
Kijk hier voor meer informatie: KOPPKOV groepen Utrecht – Jellinek

Andere interessante nieuwsberichten:

Goed nieuws voor studenten die mantelzorg verlenen!

Met een aangenomen motie wordt er nu meer ruimte gecreëerd voor deze groep om hun studie af te stemmen op hun zorgtaken. Dit vergroot de toegankelijkheid van opleidingen voor studenten die naast hun studie tijd moeten besteden aan mantelzorg. Kijk...

Lees verder

Automatisch dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een Wlz-indicatie vanaf 1 juli 2024

Ouders van kinderen die veel extra zorg nodig hebben ontvangen vanaf 1 juli 2024 automatisch dubbele kinderbijslag. Ook kan de dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht van 6 maanden worden toegekend.

Lees verder