Moet de mantelzorger het ziekenhuis ondersteunen?

Vanaf dit najaar worden mantelzorgers gevraagd om ondersteuning te leveren in ziekenhuizen. Het kan niet zo zijn dat de schaarste in het zorgpersoneel leidend is in de keuzes die worden gemaakt om mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg. Mantelzorgers zijn geen instrument. Je kunt ze niet inzetten wanneer er een personeels- of financieringsprobleem is. Ze spelen een cruciale rol in het welbevinden van de zorgvrager, soms zelfs ten koste van hun eigen gezondheid.

Moet de mantelzorger het ziekenhuis ondersteunen?

Vanaf dit najaar worden mantelzorgers gevraagd om ondersteuning te leveren in ziekenhuizen. Het kan niet zo zijn dat de schaarste in het zorgpersoneel leidend is in de keuzes die worden gemaakt om mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg. Mantelzorgers...

Lees verder