Stop met het eisen van een mantelzorgverklaring; Tweede kamer steunt oproep aan Kabinet

In de door  GroenLinks-PvdA, SGP, CDA en JA21 gesteunde motie, wordt het huidige, maar ook toekomstige Kabinet opgeroepen om het gesprek aan te gaan met gemeenten over het stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring.

Tijdens het debat over de begroting van VWS in de Tweede Kamer, diende Mirjam Bikker (ChristenUnie) een motie in om te stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring. Deze motie is met een grote meerderheid aangenomen.

Hier zijn wij heel blij mee, zegt Belangenorganisatie MantelzorgNL op haar website.
Want als ergens regelkolder begint, dan is het wel bij het overleggen van een mantelzorgverklaring, die helemaal niet bestaat!

In februari overhandigden MantelzorgNL de petitie Stop de regelkolder, met ruim 12670 handtekeningen in de Tweede Kamer aan de vaste Kamercommissie VWS. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.

MantelzorgNL bedankt de ChristenUnie en alle genoemde politieke fracties voor hun steun aan de motie. En ze blijven in nauw contact met hen over de te nemen vervolgstappen.

Ook deze mantelzorgmoties zijn aangenomen
Naast de motie over de mantelzorgverklaring zijn nog twee mantelzorgmoties ingediend en aangenomen. De motie om bestaande verlofregelingen voor mantelzorgers meer bekendheid te geven. En een motie waarin ze de regering verzoekt om tijdelijke vervangende zorg te stimuleren en faciliteren.

Bron: MantelzorgNL

Andere interessante nieuwsberichten:

Goed nieuws voor studenten die mantelzorg verlenen!

Met een aangenomen motie wordt er nu meer ruimte gecreëerd voor deze groep om hun studie af te stemmen op hun zorgtaken. Dit vergroot de toegankelijkheid van opleidingen voor studenten die naast hun studie tijd moeten besteden aan mantelzorg. Kijk...

Lees verder

Automatisch dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een Wlz-indicatie vanaf 1 juli 2024

Ouders van kinderen die veel extra zorg nodig hebben ontvangen vanaf 1 juli 2024 automatisch dubbele kinderbijslag. Ook kan de dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht van 6 maanden worden toegekend.

Lees verder