Goed nieuws voor studenten die mantelzorg verlenen!

Met een aangenomen motie wordt er nu meer ruimte gecreëerd voor deze groep om hun studie af te stemmen op hun zorgtaken. Dit vergroot de toegankelijkheid van opleidingen voor studenten die naast hun studie tijd moeten besteden aan mantelzorg.

Kijk voor meer informatie op: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36136_wet_leeruitkomsten_hoger

ECIO | Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, MantelzorgNL, JMZ Pro en de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg zijn blij met dit goede nieuws en werken samen aan erkenning en ondersteuning van studerende mantelzorgers!

Wil jij als onderwijsprofessionals ook studerende mantelzorgers ondersteunen? Maak dan gebruik van ons ondersteuningsmodel voor studerende mantelzorgers! Dit model biedt handvatten voor zowel de jonge mantelzorgers als voor de onderwijsinstelling. https://ecio.nl/nieuws/nieuw-modelovereenkomst-voor-studerende-mantelzorgers/

Sluit ook aan bij het ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers!

Het ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren: https://ecio.nl/expertiselab-jonge-mantelzorgers/

#NietTeMissen #MeerDanJeDenkt #jongemantelzorgers #studentenwelzijn #inclusiefonderwijs

BRON: ECIO

Goed nieuws voor studenten die mantelzorg verlenen!

Met een aangenomen motie wordt er nu meer ruimte gecreëerd voor deze groep om hun studie af te stemmen op hun zorgtaken. Dit vergroot de toegankelijkheid van opleidingen voor studenten die naast hun studie tijd moeten besteden aan mantelzorg. Kijk...

Lees verder

Automatisch dubbele kinderbijslag voor ouders van kinderen met een Wlz-indicatie vanaf 1 juli 2024

Ouders van kinderen die veel extra zorg nodig hebben ontvangen vanaf 1 juli 2024 automatisch dubbele kinderbijslag. Ook kan de dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht van 6 maanden worden toegekend.

Lees verder

Stop met het eisen van een mantelzorgverklaring; Tweede kamer steunt oproep aan Kabinet

De Tweede kamer roept het huidige en toekomstige kabinet op om met gemeenten in gesprek te gaan over het stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring.

Lees verder

Groepscursussen (KOPPKOV) voor kinderen die opgroeien met spanningen of stress thuis.

Jellinek start weer nieuwe groepscursussen (KOPPKOV) voor kinderen die opgroeien met een ouder, broer of zus met psychische en/of verslavingsproblemen. Of waarbij er sprake is (geweest) van (v)echtscheiding of huiselijk geweld. Of omdat er sprake is van autisme of een laag verstandelijke beperking bij (een van de) ouders.

Lees verder

Website MantelzorgNL vertaald in Arabisch, Turks, Farsi en Mandarijn

MantelzorgNL biedt mantelzorgers veel informatie via de website en de landelijke mantelzorg(telefoon)lijn. De informatie op hun website is nu ook beschikbaar voor anderstaligen. Het is vertaald in het Mandarijn, Farsi, Turks en Arabisch.

Lees verder

Mantelzorgers zijn vier uur per week belast met regelkolder

Stapels formulieren in onbegrijpelijke taal, bewijs aanleveren dat je wel écht voor je naaste zorgt en organisaties die langs elkaar heen werken. Mantelzorgers die intensief zorgen voor een naaste zijn gemiddeld 4 uur per week bezig met regeltaken. Vier op...

Lees verder

Moet de mantelzorger het ziekenhuis ondersteunen?

Vanaf dit najaar worden mantelzorgers gevraagd om ondersteuning te leveren in ziekenhuizen. Het kan niet zo zijn dat de schaarste in het zorgpersoneel leidend is in de keuzes die worden gemaakt om mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg. Mantelzorgers...

Lees verder